Wrsztaty Doctor Vox Voice Therapy w Krakowie.

Wrsztaty Doctor Vox Voice Therapy w Krakowie.

Przed Nami kolejne niezwykłe spotkanie:Warsztaty DoctorVox Voice Therapy na różnych poziomach zaawansowania – prowadzący dr Ilter Denizoglu !Każdy z nas już wie, jakie efekty przynosi fonacja do wody i rehabilitacja głosu również w trudnych przypadkach.
Dr.Ilter Denizoglu nie pozostawia pytań bez odpowiedzi. To foniatra, logopeda, śpiewak i nauczyciel śpiewu , który opracował i opatentował metodykę oraz urządzenia do terapii głosu Doctor Vox (a także popularne już w Polsce Pocket Vox, Mask Vox czy Lax Vox).

PROGRAM:
Sobota

9:00-10:00- Rejestracja uczestników, możliwość zakupu produktów Doctor Vox

10:00-14:00- Basic Course, program podstawowy dla osób, które pierwszy raz biorą udział w warsztatach

14:00-15:30- Przerwa

15:30-18:30- Advanced Course „Akustyka głosu” wykład dla zaawansowanych

18:30-19:00- Przerwa

19:00-21:00- Masterclass cz.I – zajęcia praktyczne dla zaawansowanych( w ramach tych zajęć odbędą się 4 lekcje indywidualne 45min wraz z komentarzem i dyskusją, istnieją dwie opcje;
opcja I – Udział aktywny jako osoba śpiewająca (tylko 4 miejsca)
opcja II – udział bierny jako obserwator i uczestnik dyskusji.
Warsztat jest podzielony na dwie części, sobotnią i niedzielną, opłata obejmuje udział w obydwa dni.

Niedziela

9:00-10:30- Teacher’s Training- wykład wyłącznie dla pedagogów Natural Voice Perfection Institute

10:30-11:00- Rejestracja uczestników

11:00-14:00- Rehabilitacja głosu- wykład dla zaawansowanych

14:00-15:00- Przerwa obiadowa

15:00-18:00- Rehabilitacja głosu cnd.- wykład dla zaawansowanych

18:00-18:30- Przerwa

18:30-20:30- Masterclass cz.II

CENY;
Basic course 4h – 300zł
Advanced Course 3h – 300zł
Rehabilitacja głosu 6h – 600zł
Masterclass 4h – udział aktywny – 500zł
-udział bierny – 300złUdział tylko w sobotę – 650zł
Udział tylko w niedzielę – 650zł
Udział w całości szkolenia bez Basic – 930zł
Udział w całości szkolenia – 1100zł
Udział w całości plus lekcja Masterclass – 1300zł

Cena obejmuje kawę.

Osoby chcące wykupić czynny udział proszone są o przesłanie informacji o sobie.Prosimy zaznaczyć właściwe odpowiedzi
– jestem wokalistą (zawodowym, amatorem, nauczycielem, inne-jakie?)
– mam problemy foniatryczne (nie, tak- jakie?, prosimy o załączenie zdjęcia z badania stroboskopowego jeżeli jest)
– uczę się emisji głosu (nie, tak-ile lat)
– co chciałbym/łabym uzyskać poprzez konsultację? (jedno zdanie).Ze względu na duże zainteresowanie i bardzo ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy możliwość wybrania osób na konsultacje pokazowe.
Naszą intencją jest wybranie osób
różnorodnych o różnych problemach głosowych, aby doktor mógł poruszyć jak najwięcej zagadnień i zademonstrować jak najwięcej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty uczestnictwa wydane przez Doctor Vox.
Warsztaty będą tłumaczone na język polski.

Zgłoszenia:
– e-mail-owo, na adres instytut@nvpi.edu.pl,
– sms-em 537 601 384,
prosimy o podanie informacji: imię nazwisko, rodzaj zajęć, adres email, informacja o zawodzie: jestem-wokalistą zawodowym, wokalistą amatorem, nauczycielem śpiewu, logopedą, lekarzem laryngologiem, foniatrą.Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Godzisz pod numerem 503 085 711.Ilość miejsc ściśle ograniczona.

Organizator:
Niepubliczna Szkoła Policealna Natural Voice Perfection Institute
Ul. Krupnicza 38
31-123 Kraków
numer konta: 72 1750 0012 0000 0000 3614 1492

W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed wydarzeniem lub niepojawienia się na wydarzeniu uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaty, jej obniżenia, żądania realizacji świadczeń w innym terminie albo ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. Uczestnika obowiązują umowne koszty rezygnacji w wysokości 100% ceny.