Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie NATURAL VOICE PERFECTION INSTITUTE z siedzibą w Wieliczce, ul. ul. Szymanowskiego 3 /71, 32-020 Wieliczka.

I.  Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dzieci w postaci imienia, nazwiska, adresu, PESEL, adresu email, daty urodzenia, oraz danych szczególnych dotyczących stanu zdrowia (np. zaświadczenie od foniatry)  ponieważ są one niezbędne w celu wykonania umowy świadczenia usług. 
 2. Dodatkowo, w przypadku wystawienia faktury Vat przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy również Państwa dane zwykłe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania  ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
 4. Możemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu email, w celach marketingowych jeżeli wyrażą na to Państwo stosowną zgodę.
 5. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej, będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na wskazane w kontakcie pytania. 
 6. W przypadku organizowania koncertów oraz obozów możemy przetwarzać Państwa lub dane Państwa dzieci zawarte w formularzu zgłoszeniowym w celu prawidłowego zorganizowania powyższego wydarzenia.

II. Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy księgowe, pocztowe oraz organy i instytucje Państwowe do których zmuszeni będziemy przesyłać dane w celu należytego wykonania usługi.
 2. W przypadku organizowania obozów lub koncertów, odbiorcami danych mogą być również hotele, przewoźnicy oraz inni organizatorzy wydarzenia.
 3. Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

III. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe podane w związku z umową będą przechowywane przez  okres do 6 lat od dnia wykonania usługi.
 2. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do jej odwołania.

IV Prawa osoby której dane dotyczą

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować na adres email ____________________ 
 2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V Konsekwencje niepodania danych

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zależności od celu ich przekazania konieczne jest do:
  a) zawarcia umowy;
  b) Przesyłania informacji marketingowych
  c) Udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach;
 2. W razie niepodania danych osobowych  umowa niestety nie będzie mogła zostać zawarta.

VI Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są w żaden sposób przez nas profilowane.