Kontakt

Stowarzyszenie Natural Voice Perfection Institute 
Siercza 673
32-020 Wieliczka
instytut@nvpi.edu.pl

Niepubliczna Szkoła Policealna Natural Voice Perfection Institute w Krakowie
ul. Basztowa 8
31-134 Kraków

Sekretariat
tel. +48 794 634 777
sekretariat@nvpi.edu.pl 

Rekrutacja
tel. +48 503 085 711
rekrutacja@nvpi.edu.pl

Dyrektor zarządzający: Katarzyna Godzisz  
Dyrektor muzyczny: Marcin Maziarz
Administracja: Patrycja Konrad-Skrzęta

Numer konta bankowego:
72 1750 0012 0000 0000 3614 1492