Niepubliczna Szkoła Policealna Natural Voice Perfection Institute

Niepubliczna Szkoła Policealna NVPI

 

Kształcimy w pełnym zakresie, aby nasi Absolwenci mieli pewność, że kończąc studia wokalne w

naszej szkole wkraczają na rynek muzyczny jako artyści kompletni.

Informacje o naszej szkole

Szkoła znajduje się w Krakowie przy ulicy Krupniczej 38.
Od roku 2020/2021 otwieramy także grupę pracującą online, jeśli więc nie mieszkasz blisko Krakowa być może to rozwiązanie będzie dla Ciebie dogodniejsze.

Osoby pragnące podjąć naukę w instytucie muszą mieć ukończone 17 lat, posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie od foniatry o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Ponadto przystępują do egzaminów wstępnych, w czasie których oceniane są ich uzdolnienia i umiejętności wokalno-muzyczne.

Team Natural Voice Perfection Institute tworzą najlepsi pedagodzy z kraju i zza granicy. To inspirujący artyści o dużym doświadczeniu scenicznym, którzy umiejętnie potrafią przekazać swoją wiedzę. Ich misja to uczyć, inspirować, rozwijać, zarażać pozytywną energią, pomagać rozwinąć talent!

Poznaj naszą kadrę klikając tutaj.

1. Kształcenie głosu
- emisja głosu
- interpretacja piosenki
- praca w zespołach wokalnych
- śpiewanie w różnych stylach muzycznych
- teoretyczne podstawy techniki wokalnej

2. Kształcenie muzyczne
- gra na fortepianie
- kształcenie słuchu
- teoria muzyki
- notacja muzyczna
- harmonia
- instrumentoznawstwo
- elementy akustyki
- songwritting
- historia muzyki

3. Kształcenie aktorskie
- kształtowanie świadomości scenicznej
- etiudy sceniczne
- dykcja
- interpretacja tekstu
- praca z emocjami

4. Kształcenie ruchowe
- ruch sceniczny w piosenkach
- kształtowanie sylwetki
- świadomość ciała
- techniki taneczne

5. Kształcenie marketingowe
- marketing w showbiznesie
- zarządzanie swoją ścieżką kariery
- kreowanie swojego wizerunku w mediach - Marketing i Public Relations
- zarządzanie projektami artystycznymi (zespół, koncert, przedsięwzięcie kulturalne)

 

Oprócz tego, każdy Słuchacz ma możliwość zarejestrowania dowolnej piosenki w profesjonalnym studio nagraniowym.

Nauka w naszej szkole odbywa się wyłącznie systemem niestacjonarnym i trwa 3 lata, czyli sześć semestrów. W każdym semestrze odbywa się 10 zjazdów, czyli średnio 2 w ciągu miesiąca. Rok szkolny trwa od września do czerwca.

Koszt miesięczny to 840 zł w 12 ratach.

Nasza szkoła jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - numer RSPO: 131456, więc po ukończeniu 3 letniego programu otrzymasz dyplom szkoły policealnej.

Tak, koncerty są formą zaliczenia zimowych egzaminów semestralnych.

I SEMESTR
1. 17-18.09
2. 8-9.10
3. 15-16.10
4. 29-30.10
5. 12-13.11
6. 26-27.11
7. 10-11.12
8. 7-8.01
9. 21-22.01
10. 28-29.01

II SEMESTR
1. 18-19.02
2. 4-5.03
3. 18-19.03
4. 1-2.04
5. 15-16.04
6. 22-23.04
7. 6-7.05
8. 20-21.05
9. 3-4.06
10. 17-18.06

Tak, w roku szkolnym 2020/2021 uruchomiliśmy grupę zajęć online. Wystarczy, że pojawisz się w Krakowie 2 razy w ciągu roku – na koncercie semestralnym i na egzaminach. Program grupy pracującej online jest zmodyfikowany.

Koszt miesięczny nauki online to 900 zł.

1. Zapisy
Przesłuchania kandydatów odbywają się na podstawie nagrań. Kandydaci zgłaszają się poprzez formularz dostępny na dole strony załączając kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie od lekarza foniatry (można dosłać je w późniejszym terminie).
W treści wiadomości należy wkleić linki do 2 utworów zamieszczonych w serwisie YouTube. Jeden z utworów jest obowiązkowo w języku polskim, drugi w dowolnym. Zaleca się przygotowanie utworów o zróżnicowanej stylistyce. Nagrania można również przesłać mailem na adres rekrutacja@nvpi.edu.pl.
W sytuacji braku któregoś z wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny, przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie.
Dodatkowo należy uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł.

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy rekrutacja@nvpi.edu.pl

2. Wyniki
Wyniki egzaminów znane będą 2 dni po przesłaniu nagrań i wymaganych dokumentów. Każdy kandydat zostanie o nich powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w formularzu.

3. Nauka w Instytucie
Osoby, które znalazły się na liście przyjętych zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 499 zł na konto:
72 1750 0012 0000 0000 3614 1492

wpisując w tytule: imię nazwisko.
Koszt nauki za semestr:
5040 zł (płatne w 6 ratach po 840 zł)
5400 zł (płatne w 6 ratach po 900 zł) w systemie online.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 503085711 oraz pod adresem rekrutacja@nvpi.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy