Niepubliczna Szkoła Policealna Natural Voice Perfection Institute

Niepubliczna Szkoła Policealna NVPI

 

Kształcimy w pełnym zakresie, aby nasi Absolwenci mieli pewność, że kończąc studia wokalne w

naszej szkole wkraczają na rynek muzyczny jako artyści kompletni.

Informacje o naszej szkole

Szkoła znajduje się w Krakowie przy ulicy Krupniczej 38.
Od roku 2020/2021 otwieramy także grupę pracującą online, jeśli więc nie mieszkasz blisko Krakowa być może to rozwiązanie będzie dla Ciebie dogodniejsze.

Osoby pragnące podjąć naukę w instytucie muszą mieć ukończone 17 lat, posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie od foniatry o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Ponadto przystępują do egzaminów wstępnych, w czasie których oceniane są ich uzdolnienia i umiejętności wokalno-muzyczne.

Team Natural Voice Perfection Institute tworzą najlepsi pedagodzy z kraju i zza granicy. To inspirujący artyści o dużym doświadczeniu scenicznym, którzy umiejętnie potrafią przekazać swoją wiedzę. Ich misja to uczyć, inspirować, rozwijać, zarażać pozytywną energią, pomagać rozwinąć talent!

Poznaj naszą kadrę klikając tutaj.

1. Kształcenie głosu
- emisja głosu
- interpretacja piosenki
- praca w zespołach wokalnych
- śpiewanie w różnych stylach muzycznych
- teoretyczne podstawy techniki wokalnej

2. Kształcenie muzyczne
- gra na fortepianie
- kształcenie słuchu
- teoria muzyki
- notacja muzyczna
- harmonia
- instrumentoznawstwo
- elementy akustyki
- songwritting
- historia muzyki

3. Kształcenie aktorskie
- kształtowanie świadomości scenicznej
- etiudy sceniczne
- dykcja
- interpretacja tekstu
- praca z emocjami

4. Kształcenie ruchowe
- ruch sceniczny w piosenkach
- kształtowanie sylwetki
- świadomość ciała
- techniki taneczne

5. Kształcenie marketingowe
- marketing w showbiznesie
- zarządzanie swoją ścieżką kariery
- kreowanie swojego wizerunku w mediach - Marketing i Public Relations
- zarządzanie projektami artystycznymi (zespół, koncert, przedsięwzięcie kulturalne)

 

Oprócz tego, każdy Słuchacz ma możliwość zarejestrowania dowolnej piosenki w profesjonalnym studio nagraniowym.

Nauka w naszej szkole odbywa się wyłącznie systemem niestacjonarnym i trwa 3 lata, czyli sześć semestrów. W każdym semestrze odbywa się 10 zjazdów, czyli średnio 2 w ciągu miesiąca. Rok szkolny trwa od września do czerwca.

Koszt miesięczny to 840 zł w 12 ratach.

Nasza szkoła jest wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - numer RSPO: 131456, więc po ukończeniu 3 letniego programu otrzymasz dyplom szkoły policealnej.

Tak, koncerty są formą zaliczenia zimowych egzaminów semestralnych.

I semestr:
11-12.09
25-26.09
9-10.10
23-24.10
6-7.11
20-21.11
4-5.12
18-19.12
8-9.01
15-16.01

II semestr:
5-6.02
19-20.02
5-6.03
19-20.03
2-3.04
23-24.04
7-8.05
21-22.05
11-12.06
25-26.06

Tak, w roku szkolnym 2020/2021 uruchamiamy grupę zajęć online. Wystarczy, że pojawisz się w Krakowie 2 razy w ciągu roku – na koncercie semestralnym i na egzaminach. Program grupy pracującej online jest zmodyfikowany.

Koszt miesięczny nauki online to 900 zł.

1. Zapisy
W tym roku ze względu na epidemię SARS-COV-2 przesłuchania kandydatów odbędą się na podstawie nagrań w dwóch terminach. Kandydaci zgłaszają się do 30 czerwca ( I nabór) oraz do 8 września ( II nabór) poprzez formularz (do pobrania tutaj) załączając zdjęcie legitymacyjne, kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie od lekarza foniatry (można dosłać je do 20 września).
W treści wiadomości należy wkleić linki do 2 utworów zamieszczonych w serwisie YouTube. Jeden z utworów jest obowiązkowo w języku polskim, drugi w dowolnym. Zaleca się przygotowanie utworów o zróżnicowanej stylistyce. Nagrania można również przesłać mailem na adres rekrutacja@nvpi.edu.pl.
W wyjątkowych okolicznościach dokumenty mogą zostać przyjęte w późniejszym terminie. W sytuacji braku któregoś z wymaganych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny, przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie.
Dodatkowo należy uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł.

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy rekrutacja@nvpi.edu.pl

2. Wyniki
Wyniki egzaminów znane będą 2 lipca 2022( I nabór) oraz 9 wrzesień( II nabór). Każdy kandydat zostanie o nich powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w formularzu.

3. Nauka w Instytucie
Osoby, które znalazły się na liście przyjętych zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 499 zł do 30 lipca na konto:
72 1750 0012 0000 0000 3614 1492

wpisując w tytule: imię nazwisko.
Koszt nauki za semestr:
5040 zł (płatne w 6 ratach po 840 zł)
5400 zł (płatne w 6 ratach po 900 zł) w systemie online.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 503085711 oraz pod adresem rekrutacja@nvpi.edu.pl.