Warsztaty DoctorVox Voice Therapy w Krakowie.

Warsztaty DoctorVox Voice Therapy w Krakowie.

Przed Nami kolejna edycja spotkań z prof. Ilterem Denizoglu-warsztaty DoctorVox Voice Therapy na różnych poziomach zaawansowania !

Każdy z nas już wie, jakie efekty przynosi fonacja do wody i rehabilitacja głosu również w trudnych przypadkach.
Prof. Ilter Denizoglu nie pozostawia pytań bez odpowiedzi. To foniatra, logopeda, śpiewak i nauczyciel śpiewu , który opracował i opatentował metodykę oraz urządzenia do terapii głosu Doctor Vox (a także popularne już w Polsce Pocket Vox, Mask Vox czy Lax Vox).

PROGRAM:
25 LISTOPADA (SOBOTA)
9:30-10:00 Rejestracja uczestników, możliwość zakupu produktów Dr Vox
10:00-13:00 Basic Course, program podstawowy dla osób, które pierwszy raz biorą udział w warsztatach
13:00-14:30- Przerwa
14:30-17:30 Advanced Course – wykład dla zaawansowanych – udział mogą wziąć osoby które odbyły Basic Course
17:30-17:45 Przerwa
17:45-19:15 Masterclass cz. I – zajęcia praktyczne dla zaawansowanych (w ramach tych zajęć odbędą się 2 lekcje indywidualne 45min wraz z komentarzem i dyskusją, istnieją dwie opcje:
opcja I – udział aktywny jako osoba śpiewająca (tylko 2 miejsca),
opcja II – udział bierny jako obserwator i uczestnik dyskusji.
Warsztat jest podzielony na dwie części, sobotnią i niedzielną, opłata obejmuje udział w obydwa dni.

26 LISTOPADA (NIEDZIELA)
9:30-10.00 Rejestracja uczestników
10:00-14:00 Terapia głosu- wykład dla zaawansowanych
14:00-15:15 Przerwa obiadowa
15:15-17:15 Terapia głosu c.d.
17:15-17:30 Przerwa
17:30-19:00 Masterclass cz. II

27 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK) – szkolenie wewnętrzne dla pedagogów certyfikowanych NVPI

CENNIK:
Basic course 3h – 360 zł
Advanced Course 3h – 399 zł
Terapia głosu 6h – 799 zł
Masterclass 3h – udział czynny * – 590 zł
Masterclass -udział bierny – 350 zł
W pakiecie taniej:
Udział tylko w sobotę – 820 zł
Udział tylko w niedzielę – 820 zł
Udział w całości szkolenia bez Basic – 1150 zł
Udział w całości szkolenia – 1350 zł
Udział w całości + udział czynny Masterclass * – 1550 zł
Cena obejmuje kawę.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty uczestnictwa wydane przez Doctor Vox.
Warsztaty będą tłumaczone na język polski.
Ilość miejsc ściśle ograniczona

Zgłoszenia należy wysyłać poprzez formularz internetowy:
https://forms.gle/HCzTrmNGEvgs8qtG7

Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Godzisz pod numerem 503 085 711.

ORGANIZATOR:
Niepubliczna Szkoła Policealna Natural Voice Perfection Institute
Ul. Basztowa 8
31-134 Kraków
www.nvpi.edu.pl
numer konta: 72 1750 0012 0000 0000 3614 1492

W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed wydarzeniem lub niepojawienia się na wydarzeniu uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaty, jej obniżenia, żądania realizacji świadczeń w innym terminie albo ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. Uczestnika obowiązują umowne koszty rezygnacji w wysokości 100% ceny.

* W przypadku dużej ilości zgłoszeń ze względu na ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy możliwość wybierania osób na konsultacje pokazowe. Naszą intencją jest wybranie osób o rożnych problemach głosowych, tak aby poruszyć jak najwięcej zagadnień i zademonstrować jak najwięcej.