Masterclass - rekrutacja

Masterclass - rekrutacja

Czy jesteś absolwentem kierunku wokalnego? Czujesz, że już dobrze śpiewasz i nie wiesz co dalej?
A może odkryłeś już drzemiący w Tobie twórczy potencjał, ale nie wiesz, jak go zrealizować?

PROGRAM MASTERCLASS to kolejny krok na drodze Twojego rozwoju. Efektem będzie stworzenie 4 autorskich utworów, które pozwolą rozpocząć karierę muzyczną, ale także umiejętności w zakresie nauczania śpiewu, które zwiększą szanse na znalezienie pracy w branży muzycznej.

Kto może się zgłosić?

Osoby pragnące podjąć naukę w instytucie muszą posiadać dyplom ukończenia 3 letniej szkoły policealnej Natural Voice Perfection Institute lub: tytuł licencjata (lub magistra) uzyskanym na wydziale wokalnym lub wokalno-aktorskim, edukacji muzycznej, itp.

Jak przebiega rekrutacja?

1. Zapisy
W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa przesłuchania kandydatów odbędą się na podstawie nagrań. Kandydaci zgłaszają się do 8 września poprzez formularz (do pobrania tutaj) załączając zdjęcie legitymacyjne, kopię świadectwa ukończenia wymaganej szkoły i zaświadczenie od lekarza foniatry (można dosłać je do 20 września).

W treści wiadomości należy wkleić linki do 2 utworów zamieszczonych na YouTube. Jeden z utworów jest obowiązkowo w języku polskim, drugi w dowolnym. Zaleca się przygotowanie utworów o zróżnicowanej stylistyce. Nagrania można również przesłać mailem na adres rekrutacja@nvpi.edu.pl.

W wyjątkowych okolicznościach dokumenty mogą zostać przyjęte w późniejszym terminie. Przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie.

Dodatkowo należy uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł.

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt mailowy rekrutacja@nvpi.edu.pl


2. Wyniki

Wyniki egzaminów znane będą 9 września 2022. Każdy kandydat zostanie o nich powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w formularzu.

3. Nauka w Instytucie
Osoby, które znalazły się na liście przyjętych zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 499 zł do 14 września na konto:
72 1750 0012 0000 0000 3614 1492, wpisując w tytule: imię nazwisko.
Koszt nauki za semestr:
5340 zł (płatne w 6 ratach po 890 zł)
Istnieje możliwość realizacji programu w systemie online, warunki rozpatrywane są indywidualnie.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 503 085 711 oraz pod adresem rekrutacja@nvpi.edu.pl.