Koncert śródroczny Słuchaczy II, III rok 2016/2017