Festiwal Wokalny NVPI Open

Festiwal Wokalny NVPI Open

Zapraszamy wszystkich miłośników śpiewu mających ukończone 17 lat!

Dla wszystkich tych, którzy tęsknią za możliwością rozwijania swoich pasji, talentów!

Jak się zgłosić?

Należy wysłać nagranie video-audio dwóch utworów przy akompaniamencie na żywo lub do podkładu na adres sekretariat@nvpi.edu.pl wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową oraz dowodem wpłaty akredytacji. Jedna z piosenek musi być wykonywana w języku narodowym, druga w dowolnym języku. Nagranie nie powinno przekraczać 4 minut.

Główną nagrodą jest stypendium w Niepublicznej Szkole Policealnej Natural Voice Perfection Institute w Krakowie w wysokości 1500 zł !

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września. 

Akredytacja w wysokości 80 zł płatna na konto:

72 1750 0012 0000 0000 3614 1492

wpisując w tytule: imię nazwisko NVPI Open

do 10 września

Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 15 września na naszym fanpage.

Więcej szczegółów na naszym Facebooku i w Regulaminie