Warsztaty Doctor Vox Voice Therapy w Krakowie

Warsztaty Doctor Vox Voice Therapy w Krakowie

Przed Nami kolejne niezwykłe spotkanie!
Warsztaty DoctorVox Voice Therapy na różnych poziomach zaawansowania – prowadzący dr Ilter Denizoglu !

Każdy z nas już wie, jakie efekty przynosi fonacja do wody i rehabilitacja głosu również w trudnych przypadkach.
Dr Ilter Denizoglu nie pozostawia pytań bez odpowiedzi. To foniatra, logopeda, śpiewak i nauczyciel śpiewu , który opracował i opatentował metodykę oraz urządzenia do terapii głosu Doctor Vox (a także popularne już w Polsce Pocket Vox, Mask Vox czy Lax Vox).

PROGRAM:
Sobota 26 listopada
9:00-10:00 Rejestracja uczestników, możliwość zakupu produktów Doctor Vox
10:00-14:00 Basic Course, program podstawowy dla osób, które pierwszy raz biorą udział w warsztatach
14:00-15:30 Przerwa
15:30-18:30 Advanced Course – wykład dla zaawansowanych
18:30-19:00 Przerwa
19:00-21:00 Masterclass cz. I – zajęcia praktyczne dla zaawansowanych (w ramach tych zajęć odbędą się 4 lekcje indywidualne 45min wraz z komentarzem i dyskusją, istnieją dwie opcje:
opcja I – udział aktywny jako osoba śpiewająca (tylko 4 miejsca),
opcja II – udział bierny jako obserwator i uczestnik dyskusji.
Warsztat jest podzielony na dwie części, sobotnią i niedzielną, opłata obejmuje udział w obydwa dni.


Niedziela 27 listopada
9:00-10:30 Teacher’s Training- wykład wyłącznie dla pedagogów Natural Voice Perfection Institute
10:30-11:00 Rejestracja uczestników
11:00-14:00 Terapia głosu- wykład dla zaawansowanych
14:00-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-18:00 Terapia głosu c.d.- wykład dla zaawansowanych
18:00-18:30 Przerwa
18:30-20:30 Masterclass cz. II

CENNIK:
Basic course 4h – 300 zł
Advanced Course 3h – 300 zł
Terapia głosu 6h – 600 zł
Masterclass 4h – udział aktywny – 500 zł
-udział bierny – 300 zł
Udział tylko w sobotę – 650 zł
Udział tylko w niedzielę – 650 zł
Udział w całości szkolenia bez Basic – 930 zł
Udział w całości szkolenia – 1100 zł
Udział w całości szkolenia plus lekcja Masterclass – 1300 zł

Cena obejmuje kawę.
Osoby chcące wykupić czynny udział proszone są o przesłanie informacji o sobie.
Prosimy zaznaczyć właściwe odpowiedzi

 • jestem wokalistą (zawodowym, amatorem, nauczycielem, inne-jakie?)
 • mam problemy foniatryczne (nie, tak- jakie?, prosimy o załączenie zdjęcia z badania stroboskopowego jeżeli jest)
 • uczę się emisji głosu (nie, tak-ile lat)
 • co chciałbym/łabym uzyskać poprzez konsultację? (jedno zdanie).
  Ze względu na duże zainteresowanie i bardzo ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy możliwość wybrania osób na konsultacje pokazowe.
  Naszą intencją jest wybranie osób
  różnorodnych o różnych problemach głosowych, aby doktor mógł poruszyć jak najwięcej zagadnień i zademonstrować jak najwięcej.
  Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty uczestnictwa wydane przez Doctor Vox.
  Warsztaty będą tłumaczone na język polski.

Zgłoszenia:

-e-mailem, na adres instytut@nvpi.edu.pl,

-sms-em 509 614 528,
Prosimy o podanie informacji:

imię nazwisko, rodzaj zajęć, adres email, informacja o zawodzie: jestem-wokalistą zawodowym, wokalistą amatorem, nauczycielem śpiewu, logopedą, lekarzem laryngologiem, foniatrą.


Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Godzisz pod numerem 503 085 711.
Ilość miejsc ściśle ograniczona.


Organizator:
Niepubliczna Szkoła Policealna Natural Voice Perfection Institute
Ul. Krupnicza 38
31-123 Kraków
www.nvpi.edu.pl
numer konta: 72 1750 0012 0000 0000 3614 1492


W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed wydarzeniem lub niepojawienia się na wydarzeniu uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaty, jej obniżenia, żądania realizacji świadczeń w innym terminie albo ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia. Uczestnika obowiązują umowne koszty rezygnacji w wysokości 100% ceny.