Dyrektor zarządzający
Katarzyna Godzisz 

Dyrektor programowy
Sonia Lachowolska 

Dyrektor muzyczny
Marcin Maziarz 

Dyrektor marketingu
Tomasz Godzisz 

Administracja
Patrycja Konrad