3-letnia Niepubliczna Szkoła Policealna

Zajęcia w Niepublicznej Szkole Policealnej Natural Voice Perfection Institute w Krakowie prowadzone są wyłącznie w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Program nauczania realizowany jest w ciągu trzech lat, czyli sześciu semestrów. W każdym semestrze odbędzie się 10 zjazdów, czyli średnio 2 w ciągu miesiąca. Rok szkolny trwa od września do czerwca.

Osoby pragnące podjąć naukę w instytucie muszą mieć ukończone 17 lat, posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej i zaświadczenie od foniatry o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu. Ponadto przystępują do egzaminów wstępnych, w czasie których oceniane są ich uzdolnienia i umiejętności wokalno-muzyczne.

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI

1. Zapisy
Kandydaci przesyłają formularz zgłoszeniowy (do pobrania na dole strony) wraz ze zdjęciem legitymacyjnym, kopią świadectwa ukończenia szkoły średniej i zaświadczeniem od foniatry do 20 września 2019 r. W wyjątkowych okolicznościach dokumenty mogą zostać przyjęte w późniejszym terminie. Przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie. Dodatkowo należy uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł do 22 września 2019 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:
Natural Voice Perfection Institute
ul. Raczyńskich 41
39-200 Dębica

lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (preferowana droga mailowa).

O dopuszczeniu i szczegółach dotyczących egzaminów kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres podany w formularzu.

- pobierz formularz


2. Egzaminy
Egzaminy wstępne dla kandydatów na pierwszy rok w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się 27 września 2019 r.

Obejmują one:
1. Wykonanie piosenki w języku polskim
2. Wykonanie drugiej dowolnej piosenki
3. Egzamin z zakresu kształcenia słuchu
4. Rozmowę kwalifikacyjną.

Zaleca się wybór piosenek o zróżnicowanej stylistce.


3. Wyniki
Wyniki egzaminów znane będą w dzień egzaminu. Każdy kandydat zostanie o nich powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w formularzu.


4. Nauka w Instytucie
Osoby, które znalazły się na liście przyjętych zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 400 zł do 6 października na konto:
72 1750 0012 0000 0000 3614 1492, wpisując w tytule: imię nazwisko, wpisowe, deklarując tym samym chęć podjęcia nauki w instytucie w roku szkolnym 2019/2020.

Koszt nauki za semestr:
3950 zł (płatne w 5 ratach po 790 zł)

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 503 085 711 oraz pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2-letnia Masterclass

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym (zaocznym). W każdym semestrze odbędzie się 10 zjazdów, rok szkolny trwa od września do czerwca. Dwa lata niezwykle intensywnej pracy pod okiem kadry Natural Voice Perfection Instiute ma zaowocować przygotowaniem 4 autorskich zaaranżowanych, gotowych utworów, kilkoma koncertami z zawodowymi muzykami oraz odbyciem gruntownego kursu dla nauczycieli śpiewu metodą NVP. Absolwenci Programu Masterclass to zawodowi muzycy z własnym dorobkiem i pomysłem na swoją karierę. To także cenieni nauczyciele śpiewu.

Każdy głos jest dla nas wyjątkowy i ważny! Wszystkie działania NVPI realizowane są w ścisłej współpracy z uznanymi naukowcami, pedagogami i artystami z całego świata.

 

W programie:
- praca nad własnym materiałem - poszukujemy inspiracji do pracy twórczej,
- songwritting
- kompozycja i aranżacja,
- praca w studio nagraniowym - jak w profesjonalny sposób zarejestrować nagrania i jak się do nich przygotować, pomożemy zdobyć doświadczenie studyjne, pokażemy jak wygląda praca w studiu od strony produkcyjnej,
- performing - wszystko co związane z pracą na scenie, co najważniejsze jest w zawodzie wokalisty: interpretacja piosenki, czyli jak skutecznie przekazać tekst i emocje na scenie, dobór repertuaru, współpraca z zespołem instrumentalnym, koncerty,
- przygotowanie pedagogiczne - kurs dla nauczyciel śpiewui metodą NVPI
- przygotowanie 4 produkcji utworów autorskich

 

Osoby pragnące podjąć naukę w instytucie muszą posiadać dyplom ukończenia 3 letniej szkoły policealnej Natural Voice Perfection Institute lub: tytuł licencjata (lub magistra) uzyskanym na wydziale wokalnym lub wokalno-aktorskim, edukacji muzycznej, itp.

 

PRZEBIEG PROCESU REKRUTACJI

1. Zapisy

Rekrutacja odbywa się na podstawie zapisów. Kandydaci przesyłają formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem legitymacyjnym i kopią świadectwa ukończenia wymaganej szkoły do 20 września 2019 r. W wyjątkowych okolicznościach dokumenty mogą zostać przyjęte w późniejszym terminie. Przypadki takie rozpatrywane są indywidualnie. Dodatkowo należy uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 100 zł do 22 września 2019 r.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Natural Voice Perfection Institute
ul. Raczyńskich 47
39-200 Dębica
lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (preferowana droga mailowa).

O dopuszczeniu, kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres podany w formularzu.

 

2. Egzaminy

Egzaminy wstępne dla kandydatów na pierwszy rok w roku szkolnym 2019/2020 odbędą się 27 września 2019 r.

Obejmują one:
1. Wykonanie piosenki w języku polskim.
2. Wykonanie drugiej dowolnej piosenki.
3. Egzamin z zakresu kształcenia słuchu.
4. Rozmowę kwalifikacyjną.

Zaleca się wybór piosenek o zróżnicowanej stylistce.

 

3. Wyniki

Wyniki egzaminów znane będą w dzień egzaminu. Każdy kandydat zostanie o nich powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mailowy wskazany w formularzu.

 

4. Nauka w Instytucie

Osoby, które znalazły się na liście przyjętych zobowiązane są do uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 400 zł do dnia 6 października na konto:

72 1750 0012 0000 0000 3614 1492, wpisując w tytule: imię nazwisko, wpisowe, deklarując tym samym chęć podjęcia nauki w instytucie w roku szkolnym 2019/2020. Opłata wpisowa nie dotyczy tegorocznych absolwentów 3 letniego programu.

 

Opłata za zajęcia: 800 zł x 10 rat / rok

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem 503 085 711 oraz pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..